Press "Enter" to skip to content

Odkrycie na Budowlanej

Spread the love

Podczas prac remontowych w budynku dawnego więzienia miejskiego w Świdnicy, jaki mimo wielu przebudów zachował się do chwili obecnej przy ulicy Budowlanej 4 w Świdnicy, odkryto relikty najstarszej, średniowiecznej fazy istnienia obiektu.

Częściowo skuty tynk odsłonił wątku murów z różnych epok historycznych w dziejach budynku

 – Chcemy nieco zmodernizować podział wewnętrzny na parterze budynku, co wiąże się między innymi z ewentualną rozbiórką kilku wtórnie tu wstawionych ścianek działowych i wymianą części tynków. Kiedy zaczęliśmy skuwać je na jednej ze ścian, ukazały się stare wątki murowanej ściany – mówi Tadeusz Grabowski, właściciel lokalu użytkowego na parterze budynku.

O historii tego obiektu pisaliśmy tutaj: Tajemnice Budowlanej 4 (cz. 1), Tajemnice Budowlanej 4 (cz. 2), Tajemnice Budowlanej 4 (cz. 3),  Budowlana 4. Tajemnicza piwnica (cz. 4).

Przypomnijmy tylko, że zabudowa w tym miejscu istniała już w średniowieczu, a ostatecznego kształtu i formy budynek nabrał podczas przebudów w XVII/XVIII/XIX wieku. Już w XX wieku część obiektów przynależących do tej parceli została rozebrana po 1945 roku. Do dziś jednak można odnaleźć wiele elementów, świadczących o dawnej przeszłości obiektu.

Najstarsza, dolna część muru z widocznym z prawej strony u góry łękiem z późniejszych wieków

 – Na murze, który został odsłonięty po skuciu dwóch warstw tynku mamy do czynienia z kilkoma fazami w dziejach tego budynku. W dolnych partiach mamy do czynienia bez wątpienia z gotyckim wątkiem muru, który powstał z granitowych bloków, nieco wyżej widoczne są zapewne XVII/XVIII- wieczne przemurowania, a jeszcze wyżej XIX-wieczne uzupełnienia cegłą. To dowodzi, że budynek był wielokrotnie niszczony i nadbudowywany, z zachowaniem ocalałych fragmentów murów. W późniejszych przebudowach, aby wzmocnić ściany i rozłożyć naprężenia wynikające z obciążeń konstrukcji wynikających na przykład z dołożonej kolejnej kondygnacji budynku, zastosowano popularne wówczas rozwiązanie w postaci łęków z cegły – mówi historyk Sobiesław Nowotny.

Właściciel tej części budynku – Tadeusz Grabowski, któremu dziękujemy za informację o odkryciu zapewnił nas, że najlepiej zachowane fragment ściany z historycznymi wątkami z różnych wieków zostaną po dokonaniu prac renowacyjnych wyeksponowane.

Andrzej Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

21 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.