Press "Enter" to skip to content

Sylwester Anno Domini 1800

Spread the love

Czytelnicy ŚPH zapewne pamiętają jak z wielkim niecierpliwieniem wiele osób oczekiwało sylwestra na przełomie roku 1999/2000. Wiele osób uważało wówczas, że wraz z rokiem 2000 rozpoczyna się nowe stulecie, które jednak rozpoczęło się dopiero w roku 2001. Tego błędu nie popełnili dawni mieszczanie Strzegomia obchodząc uroczyście nadejście nowego stulecia nie w sylwestra roku 1799, lecz w sylwestra roku 1800 roku. Widocznie ówcześni mieszkańcy nie ulegli magii zer w dacie rocznej.

Okolicznościowa pocztówka noworoczna ze Strzegomia

Sylwester w roku 1800 w Strzegomiu był obchodzony hucznie przez wszystkich mieszkańców miasta, ale jak to podkreślił pastor Lummert w sposób patriotyczny i chrześcijański. Kronikarz Filla zanotował, że władze miejskie postanowiły całe obchody opisać i wydać drukiem:, „Aby święto to, którym w naszej miejscowości zakończono wiek XVIII i rozpoczęto wiek XIX, uratować przez zapomnieniem, tutejsze prześwietne mieszczaństwo zdecydowało się, za zgodą najprześwietniejszego magistratu, opisać je w druku. Postanowienie to powzięli i wprowadzili, nie tylko, aby wywyższyć się ponad innych, lecz aby potomności pozostawić pomnik ich wdzięcznego usposobienia wobec Boga, wobec Królestwa Prus, Domu Królewskiego, a szczególnie wobec panującego, powszechnie kochanego i uwielbianego króla i Ojca ojczyzny Fryderyka Wilhelma III.” Tak mieszczanie uzasadnili konieczność opisania obchodów świętowania nowego stulecia w Strzegomiu. Dzięki temu kronikarze Julius Filla i Hermann Lummert mogli przekazać następnym pokoleniom dokładny opis uroczystości.

Okolicznościowa pocztówka noworoczna ze Strzegomia

Uroczystość rozpoczęła się 31 grudnia o godzinie 22 zapaleniem świateł na wieży ratuszowej. W tym samym czasie mieszczanie zebrali się w ratuszu, gdzie burmistrz Burmann wygłosił mowę, w której podkreślił znaczenie odchodzącego w przeszłość poprzedniego stulecia. Po przemówieniu członkowie magistratu i mieszczenie ustawili się według cechów w duży pochód, który wyruszył w stronę kościoła. Kościół został nie tylko specjalnie przystrojony na tę uroczystość, ale również wspaniale oświetlony. Po przybyciu do kościoła przemówienie wygłosił pastor Hantsche. Jego przemówienie opierało się na cytacie z księgi Samuela „Potem Samuel wziął jeden kamień i ustawił go między (miastami) Mispa a Jeszana, nazywając go Eben-Haezer, mówiąc: Aż dotąd wspierał nas Pan”. Kazanie pastora zostało, jak napisał kronikarz wysłuchane w wielkiej ciszy i skupieniu, przez ponad dwa tysiące wiernych zgromadzonych w kościele. Uroczystość w kościele została zakończona wspólnym odśpiewaniem pieśni religijnej autorstwa Martina Rinckarta: „Nun danket alle Gott” („Teraz dziękujmy wszyscy Bogu itd.”), po której pastor udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa na nowe stulecie. Wraz z wybiciem godziny 12 z wieży ratuszowej rozległ się dźwięk werbli i trąb a ze Wzgórza Strzeleckiego wystrzelono kilka salw z moździerzy, a także wystrzelono kilka rakiet. Wszystko to odbyło się za zezwoleniem i pod kierunkiem majora von Stosch. Następnie z wieży zaintonowano pieśń Matthäusa Apelta: „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit ect.” („Teraz wychwalają wszyscy miłosierdzie Boże itd.”). Pieśń ta rozbrzmiała nie tylko na rynku, ale także z wieży ratuszowej i ze Wzgórza Strzeleckiego. Następnie zaśpiewano jeszcze „Te Deum laudamus” (Ciebie Boże wychwalamy), w czasie której oddano ze Wzgórza Strzeleckiego 3 salwy armatnie, z których pierwsza została oddana na rozpoczęcie „Te Deum”, druga przy słowach: „chwała królowi” a trzecia przy słowach: „Codziennie chwalimy Cię Boże”. W ten sposób mieszczanie oddali cześć Królowi Królów, Panu czasu i lat, Swojemu Stwórcy, opiekunowi i ojcu, który wspomagał mieszczan w poprzednich stuleciach.

Jednocześnie wraz z obchodami nowego stulecia mieszczanie strzegomscy świętowali 100-lecie Królestwa Prus, które w dniu 18 stycznia 1701 roku proklamował elektor Fryderyk III, przyjmując jednocześnie imię Fryderyk I, jako pierwszy król w Prusach. Obchody jubileuszu powstania Królestwa Prus rozpoczęły się również od odegrania fanfar z wieży ratuszowej, salw z moździerzy i odpaleniu rakiet ze Wzgórza Strzeleckiego. Następnie z wieży zaintonowano ponownie pieśń: „Teraz wszyscy dziękują Bogu”, a mieszczanie zarówno ci zgromadzeni w rynku, jak i na Wzgórzu Strzeleckim zaśpiewali ją z wielkim wzruszeniem. Po odśpiewaniu pieśni skarbnik miejski Christiany krzyknął trzykrotnie Vivat na cześć króla Fryderyka Wilhelma III i królowej Luizy, a następnie oddano ponownie 3 salwy z moździerzy i odpalono kilka rakiet. Uroczystość została zakończona odśpiewaniem ostatniej zwrotki pieśni Paula Gerhardta: „Zeuch ein zu deinen Thoren” („Przyjdźcie do moich bram”).

Królowa Prus Luiza i król Fryderyk Wilhelm III

Kronikarz Julius Filla podkreślał, że cała uroczystość odbyła się w sposób nie tylko godny, dla tak ważnego święta, ale to że po zakończeniu całej uroczystości wszyscy mieszkańcy udali się spokojnie do swoich domów i ten wspaniały wieczór nie został zakłócony nawet najmniejszym wybrykiem chuligańskim.

Następnego dnia rano o godzinie 8 członkowie magistratu zebrali się w ratuszu, w którym już zgromadzili się mieszczanie obu wyznań. Następnie utworzyły się na rynku dla pochody jeden dla ewangelików, drugi dla katolików. Na czele pochodu stanęli duchowni, którzy poprowadzili swoich wiernych do ponownie całkowicie oświetlonych kościołów. W kościołach zostały wygłoszone kazania, w których duchowni nawoływali nie tylko do wielbienia Boga, ale także do wierności i posłuszeństwa wobec panującego króla Fryderyka Wilhelma III.

Kronikarze podkreślają, że koszty uroczystości zostały pokryte z dobrowolnych datków członków magistratu (5 talarów), cechów (24 talary, 27 groszy i 8 fenigów) oraz zbiorki wśród całego mieszczaństwa. W sumie całkowite koszty uroczystości wyniosły 32 talary, 2 grosze i 8 fenigów.

Marek Żubryd

7 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.