Press "Enter" to skip to content

Wrocławska 2. Poszukiwania (cz. 3)

Spread the love

W niektórych opracowaniach poświęconych historii Świdnicy można znaleźć informację, że w budynku przy obecnej ulicy Wrocławskiej 2 (dawniej Niedertor Platz 2), na parceli oznaczonej w XIX wieku numerem „454”, funkcjonowała gospoda „Pod Złotą Gwiazdą” (niem. „Zum goldenen Stern”). Informacja ta nie do końca odzwierciedla stan faktyczny.

Nasze poszukiwania gospody Pod Złotą Gwiazdą” zakończyliśmy w 1872 r., kiedy Johann Carl Heinrich Lindner stał się prawnie właścicielem parceli nr 454 (czytaj tutaj: Wrocławska 2. Kłopot z Gwiazdą (cz. 1), Wrocławska 2. Znowu pożar (cz. 2).

Lindner był wprawdzie z zawodu oberżystą, ale w odnalezionych i dostępnych dokumentach, nie ma wzmianki, aby w opisywanym miejscu prowadził gospodę.

Co do pięciu kolejnych właścicieli parceli nie znaleźliśmy informacji w archiwach, aby byli oberżystami.

Sklep Lomnitza w kamienicy Rynek 24, który od 1907 r. dzierżawił Georg Frauboes, późniejszy właściciela kamienicy przy Wrocławskiej 2 (ok. 1925 r.)

Trzech z nich było natomiast kupcami i jak się wydaje prowadzili w kamienicy przy obecnej Wrocławskiej 2 sklep. Tylko o części z nich zachowały się informacje:

 – August Ullrich (od 2 lipca 1889 r.)

 – Gottlieb Sauer (od 6 listopada 1889 r.)

 – Louis Püscher – kupiec (od 10 lipca 1891 r.)

 – Richard Oblatz – kupiec (od 28 grudnia 1895 r.)

 – Georg Frauboes – kupiec (od 22 marca 1929 r.)

Prawdopodobnie któraś z pierwszej czwórki wymienionych osób, pod koniec XIX wieku wzniosła zachowaną do chwili obecnej kamienicę przy Wrocławskiej 2. Z tych pięciu osób nieco informacji posiadamy o ostatnich dwóch. Richard Oblatz prowadził na parterze kamienicy sklep z bielizną i wyrobami bawełnianymi. Pod koniec lat 20. XX wieku interes szedł mu chyba kiepsko, bo 11 maja 1928 r. rozpoczęta została procedura ogłoszenia jego upadłości. Dwa miesiące później – 19 lipca 1928 r. na przymusowej licytacji parcelę z kamienicą zakupił Georg Frauboes.

Był to zamożny kupiec świdnicki i niezwykle ciekawa postać. Dom z parcelą przy Wrocławskiej 2 był jego kolejną własnością. Posiadał już zabudowaną parcelę przy Grünstraße 6 (obecnie ulica Romualda Traugutta), gdzie mieszkał. Od 1907 r., zajmując się handlem tekstyliami, damskimi ubraniami i galanterią bieliźnianą, dzierżawił od Selmy Lomnitz i jej synów Georga i Fritza – sklep, na parterze kamienicy Rynek 24.

Kamienica przy Wrocławskiej 2 w latach 20. XX wieku. Dobrze widoczny sklep, który od 1928 r. razem z kamienicą stał się własnością Frauboesa

Frauboes cieszył się dużym prestiżem społecznym i szacunkiem świdniczan. Kilkukrotnie wybierany był na stanowisko radnego miejskiego, reprezentując partię DDP (Niemiecką Partię Demokratyczną). Był także drugim przewodniczącym świdnickiego Związku Mieszczańskiego Górnego Miasta oraz przewodniczącym świdnickiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wystaw Sklepowych. Po przejęciu władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów; w 1935 r. prowadzono nagonkę wobec jego osoby, pisząc o nim, że „jako przewodniczący lokalnego oddziału Niemieckiej Partii Demokratycznej był przyjacielem Żydów, gdyż nawet podczas pogrzebu Żydówki Cohn stał w obcym nam rasowo kondukcie pogrzebowym”. Zaskakujące jest z pewnością, że mimo takiej oceny przez narodowych socjalistów, zdołał prowadzić swoje interesy aż do maja 1945 r.

Sklep Frauboesa w kamienicy Rynek 24 oraz przy Wrocławskiej 2 należały do najbardziej znanych sklepów branży konfekcyjnej w mieście. Posiadał także filię w Sobótce. Roczne obroty jego firmy szacowano w 1940 r. na 160.000 marek, zaś wartość towaru na składach, na 60.000 marek. Zatrudniał w swej firmie od 10 do 12 sprzedawczyń. W pracy pomagała mu jego żona. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej przeżył tragedię osobistą, gdy zmarła jego jedyna córka (miał jeszcze dwóch synów).

Jego sklep w kamienicy Rynek 24 opisywano jako „nowocześnie urządzony z dwiema podświetlanymi wystawami”. W kamienicy przy Wrocławskiej 2 oprócz prowadzenia sklepu wynajmował mieszkania i pomieszczenia na zebrania Towarzystwa Ubezpieczeń Wystaw Sklepowych, którego był – jak już wspomnieliśmy przewodniczącym.

Kamienica przy Wrocławskiej 2. Stan obecny. W miejscu dawnego sklepu Frauboesa, znajduje się sklep sieci „Żabka”

Tutaj też mieściło się biuro całej jego firmy, która w latach wojny przeżywała kryzys. Nie wynikał on jednak ze złego nastawienia do jego osoby, czy też problemów finansowych. Przyczyna była bardzo prozaiczna. Przestawienie produkcji przede wszystkim na cele wojenne sprawiło, że na rynku zaczęło stopniowo brakować towarów cywilnych, w tym ubrań, galanterii bieliźnianej itp. Z tego też tytułu Frauboes w 1941 r. zamknął sklep w kamienicy przy Wrocławskiej 2, której był ostatnim, przedwojennym właścicielem. Natomiast w punkcie handlowym w Rynku 24, pod koniec wojny otworzył pralnię.

Po maju 1945 r. jego lokale zostały rozdzielone pomiędzy przybywających do Świdnicy polskich osadników. Sklep (pralnia?) w kamienicy Rynek 24 została przyznana 26 sierpnia 1945 r. Spółdzielni Przemysłu Ludowego, natomiast sklep przy Wrocławskiej 2 przyznano 30 października 1945 r. Państwowej Centrali Handlowej.

Podsumowując poszukiwania gospody „Pod Złotą Gwiazdą” należy stwierdzić, że wbrew informacjom w niektórych opracowaniach, nie istniała taka gospoda na parceli nr 454, przy obecnej ulicy Wrocławskiej 2. Być może, że w II połowie XVII i na początku XVIII wieku, przez bardzo krótki okres czasu funkcjonowała tu gospoda „Pod Niebieską Gwiazdą”, aczkolwiek jest to teza, która wymagałaby stuprocentowych potwierdzeń w źródłach archiwalnych. W dostępnych archiwach nie znaleziono natomiast żadnej wzmianki o gospodzie „Pod Złotą Gwiazdą”, mającej istnieć w tym miejscu. Czy to oznacza, że „Złotej Gwiazdy” nie było na dawnym Przedmieściu Wrocławskim, a konkretnie przed dawną Bramą Dolną? Otóż okazuje się, że „Złota Gwiazda” była! Chociaż niekoniecznie należy to wiązać z tradycyjną gospodą. Okazuje się, że na sąsiedniej parceli… ale o tym już w osobnym artykule.

Andrzej Dobkiewicz & Sobiesław Nowotny

Fundacja IDEA

12 LIKES

2 komentarze

 1. Andrea Gutsche Andrea Gutsche 14 marca 2020

  Hallo,
  Is very interesting to find and read something about the grandfather of my grandfather 🙂
  I was for 2 years in swidnica and have visited with my daughter and my mother the city! It was very nice for us to see were the family comes from!
  I don’t know well the family history but I am sure that the grandfather of my grandfather has more than one daughter. If you want to know more details about the Frauboes family you cam contact me and I can give you the contact from my grandfather (George Frauboes… Yes he has the same name like his dad and his grandfather and his son, it’s like a tradition xD ) he knows the family history very well and know more details about his grandfather 🙂
  Very great job about the history of this beautiful city! 😉
  Best regards from Bavaria
  Andrea Gutsche

  • Andrzej Dobkiewicz Andrzej Dobkiewicz Post author | 14 marca 2020

   We are pleased that you found information about your family. I wrote to you by e-mail, but I don’t know if the information will reach you. If not, please write to us at: redakcja@historia-swidnica.pl
   Regards
   Editor in Chief
   Andrzej Dobkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.