Press "Enter" to skip to content

Zazdrościmy strzegomianom!

Spread the love

Wielkie brawa należą się władzom Strzegomia za realizowaną inwestycję pn. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych rozpoczęta w maju bieżącego roku nabiera kształtu.

Inwestycja została podzielona na 5 zadań:

W zakresie obszaru Grabina- ul. Dolna inwestycja obejmuje:

 – Zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ulicy Dolnej wraz z dojściem do parku miejskiego;

 –  Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej w zakresie działek 1941, 1942 na ulicy Dolnej;

 – Zagospodarowanie parku miejskiego od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej;

 – Remont i rewaloryzacja zabytkowych murów obronnych wraz z odbudową i remontem bastei;

 – Porządkowanie terenu na obszarze Starego Miasta (wzdłuż- i przy wiadukcie kolejowym).

Dzięki tym pracom strzegomianie uzyskają piękne ciągi spacerowe z miejscami rekreacyjnymi.

Nas jednak najbardziej cieszy podejście władz Strzegomia do kwestii zabytków, a konkretnie reliktów dawnego systemu obronnego miasta w postaci fragmentów murów. Postanowiono, że wzdłuż ciągów spacerowych zrewaloryzowane zostaną nie tylko zachowane fragmenty średniowiecznych murów, ale odtworzona zostanie także jedna z bastei obronnych!

Panorama miasta z 1748 r. autorstwa Bernharda Wernera z widocznym podwójnym przebiegiem murów

Jak informuje urzędowy portal Podczas prac archeologicznych na budynku bastei zostały odkryte do tej pory niewidoczne niektóre elementy konstrukcyjne, które projektant wkomponuje w wygląd wnętrza bastei. W trakcie badan archeologicznych na murach obronnych odkopano przypuszczalny przebieg baszty łupinowej w murze wewnętrznym. Na terenie przy bastei w tzw. międzymurzu wstępnie oczyszczono teren przyległy, dokonano częściowych rozbiórek obiektów gospodarczych. Trwają prace konserwatorskie na obiekcie bastei. Wykonawca przemurowywuje zabytkowe mury, oczyszcza je, wzmacnia i uzupełnia. Również na murach obronnych trwają prace konserwatorskie. Z korony murów ściągane są luźne kamienie, mury są czyszczone i zabezpieczane.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Prace mają zakończyć się w czerwcu br.

Mury obronne Strzegomia

Plan Strzegomia z przebiegiem murów obronnych i zachowanymi fragmentami oraz bramami miejskimi: Świdnicką (1), Jaworską (2), Wrocławską (3), Grabińską (4) i Nową (5) oraz nieistniejącym zamkiem (6)
(Źródło: Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1966)

Wzniesione zostały w latach 1291-1299 z inicjatywy księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. System składał się wówczas z jednego pierścienia murów, które zastąpiły dawne obwarowania drewniano-ziemne. W I połowie XV wieku, po wojnach husyckich zbudowano drugi, zewnętrzny pierścień murów. Były one niższe, ale ich potencjał obronny wzmacniała fosa zasilana wodą ze Strzegomki. W II połowie XV wieku system obronny wzmocniono półkolistymi, zamkniętymi bastejami. Poważnie uszkodzone mury zostały podczas wojny trzydziestoletniej w latach 1618-1648. Odbudowane, przetrwały jako zamknięty pierścień obwarowań miejskich do połowy XVIII w. Ich rozbiórka zaczęła się w 1748 r. i trwała praktycznie do 1823 r. W ich miejscu wytyczono miejskie promenady (ok. 1809 r.). Dalsza rozbiórka fragmentów murów miała miejsce w 1899 r. Zniszczenia przyniosły ze sobą także walki o Strzegom na początku 1945 r. W murach przebito pięć bram miejskich: Jaworską, Wrocławską, Nową, Świdnicką i Grabińską z których żadna nie zachowała się do chwili obecnej. Istnieje natomiast obronna basteja – kościół pw. św. Antoniego. Z samych murów zachowały się odcinki od południowo-zachodniej strony miasta, tzw. Baszta Ptasia (z 1378 r.) oraz niewielkie fragmenty przy kościele karmelitów.

Andrzej Dobkiewicz

4 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.