Press "Enter" to skip to content

Wycinki prasowe 1947 r. (cz. 2)

Zamieszczamy drugą część nowego cyklu, prezentującego wybrane informacje prasowe, jakie ukazywały się w pierwszych latach powojennych w dolnośląskiej prasie. Prezentowane poniżej informacje dotyczą różnych dziedzin…

Rozbiórka zakładu Beckera

Dzięki uprzejmości Pani Emilii Szymańskiej ze Świebodzic, możemy zaprezentować archiwalne zdjęcia z rozbiórki niektórych budynków dawnej fabryki zegarów Gustava Beckera i budowy na tym terenie…

Mission News Theme by Compete Themes.