Press "Enter" to skip to content

Pierwsza fabryka zbrojeniowa

Pierwsza fabryka zbrojeniowa Powojenna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Świebodzicach była pierwszą w tym mieście fabryką zbrojeniową. Powstała na obrzeżach Pełcznicy (obecnie dzielnica Świebodzic) jeszcze przed…

Zapomniany ród Bartsch

Ponad 120 lat temu, w 1899 r., ukazało się drukiem potężne dzieło pod tytułem Urkundliche Chronik der Familien Bartsch zu Striegau, Liegnitz, Jauer, Freiburg usw.…

Świebodziccy wynalazcy

Wiek XIX jest określany w literaturze stuleciem odkryć i wynalazków.  Niezliczona ilość patentów, innowacji i udogodnień technicznych bardzo pozytywnie wpłynęła na wiele dziedzin życia. Swój…

Mission News Theme by Compete Themes.