Press "Enter" to skip to content

Rozbiórka zakładu Beckera

Dzięki uprzejmości Pani Emilii Szymańskiej ze Świebodzic, możemy zaprezentować archiwalne zdjęcia z rozbiórki niektórych budynków dawnej fabryki zegarów Gustava Beckera i budowy na tym terenie…

Wojenne epizody Świebodzic

Na przestrzeni kilkusetletniej historii Świebodzice wielokrotnie nawiedzane były przez długotrwałe wojny i konflikty zbrojne, które miały decydujący wpływ na rozwój tych okolic. Pożoga wojenna jaka…

Koncern AEG

W 1943 r. została utworzona na terenie Świebodzic filia niemieckiego koncernu AEG (Algemeine Elektricitats Gesselchaft), w której setki więźniów realizowało zapotrzebowanie frontowe III Rzeszy. Firma…

Henricus de Friburgo

Przeglądając średniowieczne dokumenty uniwersytetu bolońskiego (północne Włochy), można natknąć się na studenta, który w tamtejszych rejestrach zapisany został pod 1293 rokiem jako: D. Henricus de…

Mission News Theme by Compete Themes.