Press "Enter" to skip to content

Dotacje na zabytki

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 lutego przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Łącznie rozdysponowano 6 milionów złotych (szczegółowy podział…

Kościół Pokoju w Fuldzie

W Fuldzie (Hesja, Niemcy) znajduje się bodaj największy model drewnianej konstrukcji szkieletowej Kościoła Pokoju w Świdnicy. Centrum Doradztwa w Zakresie Konserwacji Rzemiosła i Zabytków (Beratungsstelle…

Mission News Theme by Compete Themes.