Press "Enter" to skip to content

Czytelnicy piszą (cz. 7): Młyn i NSDAP

Spread the love

Od naszej Czytelniczki – Pani Bożeny Kołodziejczyk otrzymaliśmy dwa zdjęcia archiwalnych pamiątek z jej domowej kolekcji.

Pierwszą archiwalią jest pismo ze świdnickiego oddziału Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (niem. NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Dotyczy ono rozliczeń finansowych z lokalnym oddziałem NSDAP w Kraskowie. Poniżej tłumaczenie pisma na język polski:

Do oddziału lokalnego NSDAP w Kraskowie 

Urząd do Spraw Ludowej Pomocy Społecznej

Dotyczy: Rozliczenia za miesiąc marzec 1939 r. 

Odnoszę się do Pana pisma z dnia 13 kwietnia i proszę raz jeszcze o wyjaśnienie dotyczące różnicy w wysokości 1,50 marki, która istnieje między ustaloną składką, zgodnie z listą pobranych składek, w wysokości 11 marek, a rzeczywiście przyjętą składką w wysokości 9,50 marek. Składka w wysokości 1,50 marki, którą przytacza Pan w swym piśmie z 8 maja, nie stoi tym samym w żadnym związku. Chodzi tu bowiem o dar na koncert życzeń, który rzeczywiście przekazany został w miesiącu marcu. 

Heil Hitler 

[podpis nieczytelny]

administrator kasy urzędu powiatowego

Do członka partii Rosenbauma w odpowiedzi

Heil Hitler

Hanke

Druga ciekawostka jest związana z młynem w Siedlimowicach (gmina Żarów, niem. Schönfeld). Jest to kolekcja metek, jakie były przyczepiane do paczek i worków z mąką z siedlimowieckiego młyna. Na kilku z nich jest przedstawiony rysunek młyna.

Młyn w tej miejscowości istniał już w średniowieczu. Kolejne informacje o nim pochodzą kolejno z 1685, 1703, 1726 r. Pod koniec XIX wieku na miejscu starego młyna, wybudowano nowy – parowo-wodny. Po II wojnie światowej w latach 40. XX w. nosił nazwę „Zwycięstwo”. Dzieje tego młyna, który funkcjonuje do chwili obecnej, pozostając w rękach prywatnych mogą Państw przeczytać w opracowaniu Naszego kolego Bogdana Muchy (czytaj tutaj: Młyn w Siedlimowicach).

A Pani Bożenie bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi ciekawostkami.

Andrzej Dobkiewicz

11 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.