Press "Enter" to skip to content

Sarkofag Helene von Gellhorn i nie tylko

Spread the love

Z początkiem roku przyznawane są dotacje od różnych intuicji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach. Niedawno listę dotacji ogłosił Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a w tym tygodniu listę dofinansowanych prac podało także do publicznej wiadomości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ubiegłym roku DWKZ  przyznał na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkach ponad 8,6 miliona złotych. W tym roku do DWKZ wpłynęły 194 wnioski na kwotę 51 milionów złotych. Urząd przyznał dotację tylko 24 wnioskodawcom na łączną kwotę… 1,76 miliona złotych. Dlaczego tak mało? Można się tylko domyślać, że tak skromne środki finansowe przyznał rząd mimo, iż  dolnośląskie posiada najliczniejszy wojewódzki zasób zabytków w kraju, obejmujący zbiór ponad 8,5 tysiąca zabytków nieruchomych, ponad 40 tysięcy zabytków ruchomych i ponad 1,5 tysiąca zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 2023 rok w powiecie świdnickim dofinansowanie na 2023 rok otrzymało tylko jedno zadanie – renowacja i konserwacja cynowego sarkofagu Helene von Gellhorn z krypty w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. Konserwacją sarkofagu pierwszej żony księcia Hansa Heinricha I von Hochberg zajmuje się A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków z Tych. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Świebodzicach na konserwację sarkofagu otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 tysięcy złotych.

Sarkofag Helene von Gellhorn przed i podczas przygotowań do konserwacji (Źródło: DWKZ/A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków

Przypomnijmy, że Hans Heinrich I von Hochberg ożenił się w 1627 roku z Helene von Gellhorn z Alt-Grotkau (1610-1662). Związek małżeński z Helene trwał 35 lat w niespokojnych czasach wojny trzydziestoletniej. Hrabina kilka razy musiała uciekać przed nią z zamku w Książu. Hochbergowie dochowali się 13 dzieci z których pięcioro zmarło w dzieciństwie. Helene von Gellhorn pochowana została w krypcie kościoła pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach.

Dofinansowanie prac konserwatorskich związanych z pracami przy sarkofagu parafia pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach otrzymała także z drugiego źródła – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało na ten cel 90 tysięcy złotych. Z terenu powiatu świdnickiego MKiDN przyznało dofinansowanie także kilku innym zadaniom (w sumie 2 miliony 965 tysięcy złotych):

* 1.000.000 złotych na prace przy elewacjach i remoncie dachu bazyliki pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

* 700.000 złotych na konserwacją i restauracją dwóch lóż rodziny von Eben i cechu Poszewników w Kościele Pokoju w Świdnicy

* 550.000 złotych na odsłonięcie i konserwację średniowiecznych malowideł ściennych oraz detali architektonicznych w absydzie i prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Pastuchowie

* 352.000 złotych na II etap odwodnienia terenu wokół kościoła pw. św. Barbary w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem izolacji pionowej i wymianą posadzki

* 170.000 złotych na renowację trzech portali wejściowych oraz kamiennych epitafiów i płyt nagrobnych w kościele pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach

* 60.000 złotych na konserwację i restaurację gotyckiej rzeźby Madonny z Dzieciątkiem na Sierpie Księżyca w kościele pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach

* 43.000 złotych na III etap remontu elewacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie

Ministerstwo nie zaakceptowało natomiast kilku innych wniosków z terenu powiatu świdnickiego. Funduszy z tego źródła w 2023 roku nie otrzymała:

* Parafia pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy – prace przy krypcie w kościele katedralnym i prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym

* Gmina Strzegom – prace konserwatorskie i restauratorskie przy murze wiatraka

* Diecezja świdnicka – prace konserwatorskie i restauratorskie w Kolegium Jezuickim

* Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach – remont dachów kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach

Andrzej Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

14 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.