Press "Enter" to skip to content

Od grodu do zamku

Spread the love

Od grodu do zamku to projekt naukowy sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, będący w istocie katalogiem śląskich obiektów obronnych.

Celem projektu było stworzenie inwentaryzacji dla wybranych dolnośląskich obiektów obronnych o metryce pradziejowej i średniowiecznej (grodów i zamków) na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego, pozyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wytworzona w ramach projektu dokumentacja, zostanie przekazana Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków

Z blisko 1000 obiektów funkcjonujących jako grodziska i zamki w dokumentacji konserwatorskiej, na podstawie wstępnej weryfikacji, wybrano grupę ok. dwustu obiektów dla której wykonano szczegółową dokumentację na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Wśród opracowywanych obiektów były nowoodkryte stanowiska, niefunkcjonujące dotychczas w dokumentacji konserwatorskiej oraz stanowiska, dla których wykonane analizy pozwoliły na wstępną weryfikację chronologii, funkcji lub zasięgu.

Na stronie projektu (tutaj) można znaleźć różnego rodzaju plany warstwicowe, wizualizacje i przekrojów oraz skany laserowe.

Z terenu powiatu świdnickiego zinwentaryzowanych zostało dwanaście obiektów:

Grodzisko w Bronówku (gmina Dobromierz) – obiekt niedatowany i do tej pory niebadany. Grodzisko położone na wysokim cyplu odcięte wałem.

Fort w Bystrzycy Górnej (gmina Świdnica) – niewielki obiekt na łagodnym stoku, z jednej strony otoczony półkolistym wałem. Niedatowany i niebadany,

Grodzisko w Dobromierzu (gmina Dobromierz) – otoczone pierścieniem wałów z XII-XIII wieku. W latach 1976-1978 prowadzone tu były badania wykopaliskowe.  

Grodzisko w Gniewkowie (gmina Dobromierz) – grodzisko z X/XI-XII wieku. Badania wykopaliskowe były prowadzone w latach 2007-2008.

Fortyfikacje koło Bojanic (na górze Wawrzyn, gmina Świdnica) – z późnego średniowiecza, w 1966 roku prowadzono tu niewielkie badania sondażowe.

Grodzisko w Nowym Jaworowie (gmina Jaworzyna Śląska) – datowane na VIII-X wiek, obecnie w postaci wysokiego, nieregularnego i płaskiego nasypu. Badane przed 1945 rokiem oraz w latach 1964-1966)

Dwór w Olszanach (gmina Strzegom) – z końca XIV wieku. Nieprzebadany.

Zamek w Pankowie (gmina Świdnica) – datowany na XIV-XV wiek.

Grodzisko w Pietrzykowie (gmina Dobromierz) – z XIV wieku. Nieregularne, owalne grodzisko z podwójną fosą i wałami. Badania sondażowe prowadzone były w 1985 i 1999 roku.

Zamek w Pietrzykowie (gmina Dobromierz) fragment owalnej fosy na wzgórzu. Datowany na XIII-XIV wiek. Badania wykopaliskowe w 1999 roku.

Zamek w Wierzbnej (gmina Żarów) – założenie zlokalizowane na krawędzi cypla, odcięte wałem. Datowane na II poł. XIII-XIV/XV wiek. Badania wykopaliskowe w latach 1999-2003.

Zamek w Wilkowie (gmina Świdnica) – zlokalizowany na cyplu przeciętym wałem i fosą. Datowany na XIII-XIV wiek. Badania sondażowe w latach 1957-1959.

Andrzej Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

15 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.